Privacyverklaring

Inleiding

Blommers Belastingadvies neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@blommerstax.nl.

Wie is Blommers Belastingadvies?

Blommers Belastingadvies is de maatschap Blommers Belastingadvies, kantoorhoudende te (4535 HB) Terneuzen aan Dommelstraat 32a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57244057.

Wanneer Blommers Belastingadvies uw persoonsgegevens verwerkt, is Blommers Belastingadvies de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Blommers Belastingadvies uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Blommers Belastingadvies persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Blommers Belastingadvies voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Blommers Belastingadvies worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiƫle administratie

Doeleinde:

Financiƫle administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiƫle gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiƫle gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Identiteitsverificatie

Gegevens:

IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Blommers Belastingadvies heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt altijd verzoeken om uw eigen (persoons)gegevens, die bij Blommers Belastingadvies over u zijn vastgelegd, in te zien en zo nodig verzoeken om deze wijzigen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Blommers Belastingadvies. U kunt verzoeken dat Blommers Belastingadvies uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Blommers Belastingadvies te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ā€˜gerechtvaardigd belangā€™ van Blommers Belastingadvies of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Blommers Belastingadvies te verkrijgen. Blommers Belastingadvies zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Blommers Belastingadvies u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Blommers Belastingadvies

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@blommerstax.nl. Blommers Belastingadvies zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan Ć©Ć©n (1) maand nadat Blommers Belastingadvies een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Blommers Belastingadvies uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Blommers Belastingadvies
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Blommers Belastingadvies verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Blommers Belastingadvies uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@blommerstax.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Blommers Belastingadvies uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@blommerstax.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Terug naar de bovenkant van de website