Profiel

Profiel

Naast zijn zakelijke belangen heeft de ondernemer ook zijn particuliere belangen, waarbij vragen als bedrijfsopvolging en vermogensovergang bij leven of overlijden een belangrijke rol spelen. De hieraan verbonden fiscale aspecten zijn complex van aard en hebben veelal een grote financiƫle impact. Het aanbrengen van flexibiliteit in de vermogensstructuur van de ondernemer is een noodzaak om goed en tijdig te kunnen meebewegen met ontwikkelingen in wetgeving en of jurisprudentie om zodoende optimaal hierop in te kunnen spelen.

De advisering van de vermogende particulier richt zich met name op fiscale optimalisatie en successieplanning. Zij beperkt zich hierbij niet tot het Nederlands grondgebied. Blommers Belastingadvies beschikt over specialistische kennis op het gebied van emigratie en remigratie van natuurlijke personen en rechtspersonen en werkt daarin nauw samen met in het buitenland gevestigde gekwalificeerde advieskantoren. Contacten bestaan in BelgiĆ«, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Tot het successieterrein behoort tevens het optreden als executeur in dossiers waarmee een jarenlange adviesrelatie bestaat.

Naast een focus op de toekomst, heeft Blommers Belastingadvies en ruime expertise in huis op het gebied van fiscaal procederen. Dit betreft in het algemeen zaken die in het verleden bewust of per ongeluk zijn vastgelopen en waarin het oordeel van de belastingrechter gevraagd wordt. Hoewel procederen altijd een grote mate van onzekerheid vooraf kent, helpt de ruime ervaring van Blommers Belastingadvies om al vooraf een reĆ«le inschatting te maken van de haalbaarheid van een zaak. 

Blommers Belastingadvies is een gespecialiseerd belastingadvieskantoor. Het verzorgen van aangiftes inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting is een aanvullende dienstverlening voor adviesrelaties. Hiertoe behoren dan tevens de bijbehorende werkzaamheden als het stroomlijnen van de contacten met de belastingdienst, het controleren van aanslagen en het zonodig aantekenen van bezwaar- en beroep.

Blommers Belastingadvies is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs te Amsterdam. Bij zijn dienstverlening hanteert Blommers Belastingadvies algemene dienstverleningsvoorwaarden die u op verzoek worden toegezonden.

Terug naar de bovenkant van de website